ITC VT

Цели на "ИТ Клъстер Велико Търново"


 • Да спомогне за утвърждаването на Триградието (Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец) като място за стартиране и развитие на ИТ бизнес;

   
 • Да популяризира възможностите, които регионът предоставя на студенти, млади специалисти, професионалисти и предприемачи, за развитие в областта на информационните технологии;

   
 • Да помага на местните бизнеси, общинската администрация и академичната общност за извличане на максимални ползи от цифровите технологии;

   
 • Да помага на членовете си за:
  • Интернационализиране на бизнеса на своите членове;
  • Намиране и привличане на служители;
  • Участие в обществени ИТ поръчки;
  • Участие в европейските програми;

    
 • Да съдейства за обмяната на иновативни идеи и добри бизнес практики между участниците в клъстера;

   
 • Да съдейства за съвместното използване на инфраструктура и оборудване между участниците в клъстера;

   
 • Да насърчава комуникацията и взаимопомощта между хората, образователните институции, местната и държавна власт и бизнесите, свързани с ИТ индустрията в региона.