ITC VT

ИТ Клъстер Велико Търново

itcvt-s-jpg-ofdi-1

"ИТ Клъстер Велико Търново" е сдружение с нестопанска цел, регистрирано във Великотърновския окръжен съд, и първоначално е обединение на 14 фирми от сектора на информационните технологии във Великотърновски регион, чиято обща цел е да спомогне за утвърждаването на Триградието - Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец - като привлекателно място за стартиране и развитие на ИТ бизнес.

    Сдружение "ИТ Клъстер Велико Търново" е официално учредено през септември 2019 г. като отворена и достъпна среда за креативни и иновативни компании в ИТ областта с амбицията да направи района по-атрактивен за всички, които искат да се развиват в областта на информационните технологии, да помага на местните бизнеси, администрация и академичната общност, за извличане на максимални ползи от цифровите технологии.

    В стратегията на сдружението е заложено да съдейства на своите членове да търсят и намират пазари у нас и зад граница, да наемат квалифицирани служители, да участват в европейски програми, да насърчи комуникацията и взаимопомощта между хората, образователните институции, местната и държавна власт и бизнесите, свързани с ИТ индустрията в региона. Наред с това, ще популяризира възможностите за развитие в областта на ИТ сред младите хора в региона.

Заедно създаваме ИТ бъдещето на Триградието!

veliko-tarnovo-location-map-jpg-gxlb-2