ITC VT
ИТ клъстер Велико Търново и Великотърновският университет "Св. Св. Кирил и Методий" създават ново партньорство за стимулиране на развитието на ИТ сектора
418150475-771009841728819-8043516935135434132-n-jpg-6cb6
Като значителна стъпка към подобряване на ИТ средата, ИТ клъстер Велико Търново и Великотърновският университет "Св.св.Кирил и Методий" подписаха днес цялостен меморандум за съвместна дейност, насочен към насърчаване на съвместна среда за образователен и индустриален напредък в ИТ сектора.

Това ново партньорство е в съответствие с общата цел за развитие на Великотърновския регион - като привлекателно място за иницииране и развитие на ИТ бизнес. Меморандумът беше подписан от проф. д-р Димитър Йорданов Димитров, ректор на университета, и Милен Георгиев, председател на Управителния съвет на ИТ клъстера.

Основни моменти в меморандума:

  • Програми за стажове и практики: Разработване и предлагане на стажантски програми за студенти в ИТ сферата, осигуряващи практически опит в реална среда.
  • Съвместни изследвания и проекти: Подкрепа и финансиране на съвместни научни изследвания и проекти, включително международни, с акцент върху иновативни ИТ продукти и услуги.
  • Семинари, работни срещи и обучение: Организиране на съвместни семинари, работни срещи и курсове за обучение с цел повишаване на знанията и уменията на студентите и преподавателите в областта на най-новите ИТ технологии и практики.
  • Специализирани курсове и програми: Разработване на специализирани курсове и образователни програми в тясно сътрудничество с университетските факултети, съобразени с настоящите и бъдещите нужди на ИТ индустрията.
  • Подкрепа за инициативи за иновации и стартиращи предприятия: Насърчаване и подкрепа за иновации и стартиращи предприятия, ръководени от студенти, чрез менторски програми, инкубатори и акселератори.
  • Възможности за кариерно развитие: Сътрудничество с университетските кариерни центрове за организиране на панаири на труда и други инициативи, свързващи студентите директно с работодатели от ИТ сектора.
  • Споделени платформи за знания и иновации: Разработване на споделени платформи, които улесняват споделянето на знания и ресурси, улесняват трансфера на технологии и съвместните усилия в областта на научните изследвания и развойната дейност.

     
Това сътрудничество бележи крайъгълен камък за бъдещи разработки, целящи да преодолеят пропастта между академичните среди и индустрията, като по този начин засилят ролята на ИТ сектора за регионалния икономически растеж.

Добавете коментар

 Име
 Имейл
 Сайт