ITC VT
ИТ клъстер Велико Търново и Национален военен университет "Васил Левски" подписаха рамково споразумение за съвместни дейности
DSC6413-jpg-jvwg
Днес - 16.05.2024 г., се отбелязва значителен напредък в сътрудничеството между академичните среди и ИТ индустрията във Велико Търново, тъй като ИТ Клъстер Велико Търново и Националният военен университет "Васил Левски" (НВУ) официално подписаха Рамково споразумение за съвместна дейност. Партньорството има за цел да подобри образователната и практическата подготовка на студенти, курсанти и служители от НВУ в сътрудничество с компаниите, членуващи в ИТ клъстера.

Основните области на сътрудничество включват:

  • Сътрудничество в областта на образованието: Съвместни усилия в обучението и практическата подготовка на студентите и служителите на НМУ, насочени към повишаване на тяхната квалификация в съответствие с най-новите стандарти на ИТ индустрията.
  • Научноизследователска и развойна дейност: Сътрудничество по съвместни изследователски проекти, включително участие в национални и международни програми, насочени към най-съвременните ИТ иновации.
  • Разработване на специализирани курсове и програми: Разработване на курсове, които отразяват най-модерните тенденции в ИТ бизнеса, като се гарантира, че образователните предложения отговарят на актуалните изисквания на индустрията.
  • Организиране на събития: Съвместно организиране на конференции, семинари и други събития, които съответстват на общите цели на двете институции.

     
Споразумението беше подписано от бригаден генерал Иван Маламов от името на НВУ и Милен Георгиев, председател на Управителния съвет на ИТ клъстера, като символ на ангажимент за дългосрочно партньорство, което обещава да донесе значителни ползи както за образователния, така и за ИТ сектора в региона.

DSC6420-jpg-1xsd

Добавете коментар

 Име
 Имейл
 Сайт